عضویت سریع
مطالب حمید ناطقی مصاحبه های ناطقی تصاویر حمید ناطقی آمار
10 آبان 1388 ساعت 07:38 صبح

دستور العمل برگزاری اردو برای هیئات و سازمان های مردم نهاد

  1-ابتدا محل مناسبی جهت اسکان خواهران و برادران در نظر گرفته شود. 3-در صورت اردوهای بالای 150 نفر حتما یک گروه پزشکی و یا امداد همراه باشند. 5-ترجیحا هر مسئول یک معاون انتخاب نماید 7- در هركارت ، مبدا ، مقصد ، تلفن راهنما ، شماره صندلي ، شماره اتوبوس ، ...
مشاهده خبر
10 آبان 1388 ساعت 07:38 صبح

برگزاري پیاده رویی های خانوادگی و دسته جات

18-در صورت امکان افراد انتظامات از لباس متحد الشکل استفاده نمایند.
مشاهده خبر