عضویت سریع
تصاویر واحد خواهران مقالات مرتبط اخبار واحد خواهران همایش های حجاب و عفاف

1387 سومین کنفرانس گسترش فرهنگ حجاب وعفاف تالاردارالشفاء

تعداد بازدید : 1037 مرتبه

1386 همایش نقش زنان در دستاوردهای انقلاب فرهنگسرای جوان سخنران دکترلاریجانی

تعداد بازدید : 1028 مرتبه

1386 دومین کنفرانس حجاب وعفاف تالار قدس سخنران آیت الله کریمی جهرمی

تعداد بازدید : 1022 مرتبه

1386 همایش گل نرگس

تعداد بازدید : 1073 مرتبه

1386 همایش معصومه شناسی سخنران استاد توکل و استاددانشمند-تالار دارالحدیث

تعداد بازدید : 1021 مرتبه

1385 همایش معصومه شناسی سخنران استاد حسین انصاریان مسجد اعظم حرم مطهر

تعداد بازدید : 1015 مرتبه

1385 کنفرانس رسالت بانوان درعصر غیبت تالار دالشفاء سخنران آیت الله حسینی بوشهری

تعداد بازدید : 1101 مرتبه

فعالیتهای واحد کودکان در قسمت خواهران

تعداد بازدید : 1128 مرتبه

فعالیتهای متفرقه خواهران

تعداد بازدید : 1284 مرتبه