عضویت سریع
10 مهر 1395 ساعت 09:20 صبح

1395 شب هفتم محرم هیئت خادم الرضا(ع) حاج حسین سیب سرخی یاسین شیخ زاده

فایل های صوتی مراسم

16-صوت -شور وغزلخوانی پایانی مجلس(صدهزاران همچوعیسی خادمان درگهت...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

15-صوت -شور وغزلخوانی - شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

14-صوت -شور زیبا(نداره اینجا فرقی پیر و جوون...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

13-صوت -شور زیبا(یکی مثل من قطره یکی مثل تودریا...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

12-صوت -شور فوق العاده زیبا(این اسم عجب شوردهنده است...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت -شور دودمه وزیبا(امشب حرم آل علی آب ندارد...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت -واحد محزون وزیبا(لبها هلاک آب دلها زغصه آب...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت -واحد محزون وزیبا(بس کن رباب خوشی به مانیومده...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت -شور بسیارزیبا(خبرداری که این روزا فقط یادتومی افتم...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت -شور بسیارزیبا(دنیا وعقبا یاحسین...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت -شور بسیارزیبا(اونایی که عمری باتونفس آروم میکشند...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت -شور بسیارزیبا(باهمه دنیا قهرم و باتومیخوام آشتی باشم...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت -زمینه بسیارزیبا(دل بیقراره چاره نداره...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت -زمینه بسیارزیبا(قسمت شده فقط که غم ببینم...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت -روضه زیبا- شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت -زمینه بسیارزیبا(اعوذ بشهر المحرم...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

001-گزارش مستند - شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 01-روضه زیبا - شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 02-روضه زیبا - شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 03-زمینه بسیارزیبا(الهی به زینب الهی به زهرا...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 04-زمینه بسیارزیبا(دل بیقراره * چاره نداره...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 05-شور بسیارزیبا(باهمه دنیا قهرم و باتومیخوام آشتی باشم...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 06-شور بسیارزیبا(باهمه دنیا قهرم و باتومیخوام آشتی باشم...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 07-شور بسیارزیبا(خبرداری که این روزا فقط یادتومی افتم...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 08-واحد محزون وزیبا(بس کن رباب خوشی به مانیومده...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 09-واحد محزون وزیبا(لبها هلاک آب دلها زغصه آب...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 10-واحد زیبا(امشب شب غم است...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 11-واحد زیبا(بدر حاجاتی انت کهفی...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 12-شور دودمه وزیبا(امشب حرم آل علی آب ندارد...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 13-شور فوق العاده زیبا(عمری ست گرفتارحسینیم * ماخادم دربارحسینیم...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 14-شور بسیار زیبا(یکی مثل من قطره یکی مثل تودریا...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 15-شور وغزلخوانی - شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 16-شور وغزلخوانی پایانی مجلس(صدهزاران همچوعیسی خادمان درگهت...) شب هفتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

تصاویر مرتبط با خبر

شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هفتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه