عضویت سریع
10 مهر 1395 ساعت 09:21 صبح

1395 شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا(ع) حاج حسین سیب سرخی یاسین شیخ زاده

فایل های صوتی مراسم

002-صوت،روضه، مراسم بزرگ دهه اول محرم سال 1395-کربلایی یاسین شیخ زاده-هیئت خادم الرضا(ع)قم

001-صوت،سخنرانی، مراسم بزرگ دهه اول محرم سال 1395-حجت الاسلام والمسلمین ظهیری-هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت-غزلخوانی پایانی مجلس بسیارزیبا - شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت-شور مقتل خوانی زیبا(عشقمو به خون کشیدن ازحسینم سربریدن...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت-شور مقتل خوانی ولطمه زنی - شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت-شور بسیارزیبا(اگه تونبودی آدم نمیشدم...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت-شور دودمه زیبا(اکبر رود ای اهل حرم جانب میدان...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت-واحد حماسی زیبا(از حرم آمدبرون جلوه ی پیغمبری...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت-شور بسیارزیبا(باز منو بارون چشام حسین...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت-شور بسیارزیبا(ولله قسم درصف محشر این عشق همان برگ برنده است...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت-شور بسیارزیبا(وای حسین...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت-زمینه بسیارزیبا(اعوذ بشهر المحرم...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت،مقدمه روضه بسیارزیبا، شب هشتم محرم سال 1395 -حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

00-گزارش مستند - شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 01-مقدمه روضه بسیارزیبا - شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 02-زمینه بسیارزیبا(اعوذ بشهر المحرم...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 03-شور بسیارزیبا - شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 04-شور بسیارزیبا(ولله قسم درصف محشر این عشق همان برگ برنده است...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 05-شور بسیارزیبا(باز منو بارون چشام حسین...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 06-شور بسیارزیبا(روزیم از شبای محرمه...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 07-واحد حماسی زیبا(از حرم آمدبرون جلوه ی پیغمبری...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 08-واحد حماسی زیبا(ماه حرم مثل شیر دردل اعدازند...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 09-شور دودمه زیبا(اکبر رود ای اهل حرم جانب میدان...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 10-شور بسیارزیبا(اگه تونبودی آدم نمیشدم...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 11-شور مقتل خوانی ولطمه زنی - شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 12-شور مقتل خوانی زیبا(عشقمو به خون کشیدن ازحسینم سربریدن...) شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 13-غزلخوانی پایانی مجلس بسیارزیبا - شب هشتم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

تصاویر مرتبط با خبر

شب هشتم محرم 1396 حاج مهدی رعنایی هیئت خادم الرضا علیه السلام شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب هشتم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه