عضویت سریع
10 مهر 1395 ساعت 09:21 صبح

1395 شب نهم تاسوعا محرم هیئت خادم الرضا(ع) حاج حسین سیب سرخی یاسین شیخ زاده

فایل های صوتی مراسم

16-صوت-غزلخوانی زیبا(ای امیرالمومنین ماهمه * آیت العضمی ی بیت فاطمه...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

15-صوت-شور بسیار زیبا(نداره فرقی اینجاپیر وجوون...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

14-صوت-شور زیبا(اگه تونبودی آدم نمیشدم...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

13-صوت-شور وغزلخوانی زیبا - شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

12-صوت-شور زیبا(یکی مثل من قطره * یکی مثل تودریا...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت-شور بسیار زیبا(این اسم عجب شوردهنده است...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت-شور زیبا(یاقمرالعشیره...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت-واحد بسیار زیبا(ای ساقی لشگرم عباس آب آورم...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت-واحد زیبا(ای ساقی لب تشنگان...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت-شور بسیارزیبا(وقتی افتاد دوره اش کردند...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت-شور بسیارزیبا(وای حسین تنها شد...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت-شور بسیارزیبا(ابوفاضل دخیلک...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت-شور بسیارزیبا(به کی سپردی علمو به کی سپردی حرمو...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت- زمینه بسیارزیبا(دلدارابالفضل * سالارابالفضل...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت- زمینه بسیارزیبا(اعوذ بشهر المحرم...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت،مقدمه روضه بسیارزیبا، شب نهم محرم سال 1395 -حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

00-گزارش مستند - شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 01-زمینه بسیارزیبا(اعوذ بشهر المحرم...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 02-شور بسیارزیبا(به کی سپردی علمو به کی سپردی حرمو...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 03-شور بسیارزیبا(به کی سپردی علمو به کی سپردی حرمو...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 04-شور بسیارزیبا(به کی سپردی علمو به کی سپردی حرمو...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 05-شور بسیارزیبا(ابوفاضل دخیلک...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 06-شور بسیارزیبا(وای حسین تنها شد...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 07-شور بسیارزیبا(غریب گیرآوردنت...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 08-واحد زیبا(ای ساقی لب تشنگان...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 09-واحد بسیار زیبا(ای ساقی لشگرم عباس آب آورم...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 10-شور دودمه زیبا(ای اهل حرم میروعلمدارنیامد...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 11-شور زیبا(یاقمرالعشیره...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 12-شور زیبا(صاحب علم ابالفضل...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 13-شور بسیار زیبا(این اسم عجب شوردهنده است...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 14-شور زیبا(اگه تونبودی آدم نمیشدم...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 15-غزلخوانی زیبا(ای امیرالمومنین ماهمه * آیت العضمی ی بیت فاطمه...) شب نهم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

تصاویر مرتبط با خبر

شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب نهم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه