عضویت سریع
31 شهريور 1396 ساعت 01:43 صبح

1396 شب پنجم محرم هیئت خادم الرضا حاج مهدی رعنایی

فایل های صوتی مراسم

14-صوت شور تک ضرب زیبا(بهت حق میدم آقاجون که خون جاری شه ازچشمات...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

13-صوت شور بسیار زیبا(ذکرتومحشر هیجان آور...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

12-صوت شور زیبا(یک مرتبه آقانگاهم کرد نوکربودم وپادشاهم کرد...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت واحد تک زیبا(ان یوم الحسین...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت واحد زیبا(گرچه سیه روشدم غلام توهستم...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت واحد زیبا(به مقصد رسیدم سراسردارم عشق بی حدمیبینم...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت واحد زیبا(منم اونکه آقا بهت را بستم...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت سه ضرب زیبا(واجب البکاء عشق سرجدا...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت شور بسیار زیبا(نورعینی حبک عشقی...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت شور بسیار زیبا(بچه هیئتی نورانیه بچه هیئتی مثل یاسه...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت شور بسیار زیبا(دوباره تربت دوباره مستی...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت شور زیبا(قتیل العبرات...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت زمینه واحد زیبا(بازبونی که هرحرفی زده چطوری اسمتوجاربزنم...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت زمینه زیبا(بسم الله وبالله قربه الی الله...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

01-زمینه زیبا(بسم الله وبالله غربتا الی الله...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 002-مستند شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 001-مستند شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 02-زمینه زیبا(بازبونی که هرحرفی زده چطوری اسمتوجاربزنم...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید. 03-شور زیبا(قتیل العبرات...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 04-شور زیبا(دوباره تربت دوباره مستی...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 05-شور زیبا(بچه هیئتی نورانیه بچه هیئتی مثل یاسه...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 06-شور بسیار زیبا(نورعینی حبک عشقی...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 07-سه ضرب زیبا(لبیک یاحسین...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 08-واحد زیبا(منم اونکه آقا بهت راه وبستم...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 09-واحد سنگین زیبا(به مقصد رسیدم سراسر دارم عشق بی حد میبینم ...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری ف 10-واحد زیبا(گرچه سیه روشدم غلام توهستم...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 11-شور زیبا(بهت حق میدم آقا جون که خون جاری شه ازچشمات...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید. 12-شور لطمه زنی زیبا(سر مردای دنیارو زدن برنیزه ها ای وای...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمای

تصاویر مرتبط با خبر

گزارش تصویری شب پنجم محرم 1396 - حاج مهدی رعنایی گزارش تصویری شب پنجم محرم 1396 - حاج مهدی رعنایی گزارش تصویری شب پنجم محرم 1396 - حاج مهدی رعنایی گزارش تصویری شب پنجم محرم 1396 - حاج مهدی رعنایی گزارش تصویری شب پنجم محرم 1396 - حاج مهدی رعنایی گزارش تصویری شب پنجم محرم 1396 - حاج مهدی رعنایی گزارش تصویری شب پنجم محرم 1396 - حاج مهدی رعنایی
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه