عضویت سریع
31 شهريور 1396 ساعت 01:43 صبح

1396 شب پنجم محرم هیئت خادم الرضا حاج مهدی رعنایی

فایل های صوتی مراسم

14-صوت شور تک ضرب زیبا(بهت حق میدم آقاجون که خون جاری شه ازچشمات...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

13-صوت شور بسیار زیبا(ذکرتومحشر هیجان آور...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

12-صوت شور زیبا(یک مرتبه آقانگاهم کرد نوکربودم وپادشاهم کرد...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت واحد تک زیبا(ان یوم الحسین...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت واحد زیبا(گرچه سیه روشدم غلام توهستم...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت واحد زیبا(به مقصد رسیدم سراسردارم عشق بی حدمیبینم...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت واحد زیبا(منم اونکه آقا بهت را بستم...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت سه ضرب زیبا(واجب البکاء عشق سرجدا...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت شور بسیار زیبا(نورعینی حبک عشقی...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت شور بسیار زیبا(بچه هیئتی نورانیه بچه هیئتی مثل یاسه...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت شور بسیار زیبا(دوباره تربت دوباره مستی...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت شور زیبا(قتیل العبرات...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت زمینه واحد زیبا(بازبونی که هرحرفی زده چطوری اسمتوجاربزنم...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت زمینه زیبا(بسم الله وبالله قربه الی الله...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

01-زمینه زیبا(بسم الله وبالله غربتا الی الله...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 002-مستند شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 001-مستند شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 02-زمینه زیبا(بازبونی که هرحرفی زده چطوری اسمتوجاربزنم...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید. 03-شور زیبا(قتیل العبرات...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 04-شور زیبا(دوباره تربت دوباره مستی...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 05-شور زیبا(بچه هیئتی نورانیه بچه هیئتی مثل یاسه...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 06-شور بسیار زیبا(نورعینی حبک عشقی...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 07-سه ضرب زیبا(لبیک یاحسین...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 08-واحد زیبا(منم اونکه آقا بهت راه وبستم...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 09-واحد سنگین زیبا(به مقصد رسیدم سراسر دارم عشق بی حد میبینم ...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری ف 10-واحد زیبا(گرچه سیه روشدم غلام توهستم...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 11-شور زیبا(بهت حق میدم آقا جون که خون جاری شه ازچشمات...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید. 12-شور لطمه زنی زیبا(سر مردای دنیارو زدن برنیزه ها ای وای...) شب پنجم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمای

تصاویر مرتبط با خبر

1396 1396 گزارش تصویری شب پنجم محرم 1396 - حاج مهدی رعنایی گزارش تصویری شب پنجم محرم 1396 - حاج مهدی رعنایی گزارش تصویری شب پنجم محرم 1396 - حاج مهدی رعنایی گزارش تصویری شب پنجم محرم 1396 - حاج مهدی رعنایی گزارش تصویری شب پنجم محرم 1396 - حاج مهدی رعنایی گزارش تصویری شب پنجم محرم 1396 - حاج مهدی رعنایی گزارش تصویری شب پنجم محرم 1396 - حاج مهدی رعنایی
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه