عضویت سریع
31 شهريور 1396 ساعت 01:44 صبح

1396 شب هفتم محرم هیئت خادم الرضا حاج مهدی رعنایی

فایل های صوتی مراسم

12-صوت شور ولطمه زنی زیبا(منتظرم باچشمای گریون...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت شور زیبا(وقتش رسیده اشکم چکیده...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت شور زیبا(یک عمره ولله بردرگه شاه سینه زن هستم الحمدلله...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت واحد زیبا(ببین عمه زینب باز آروم نمیشه...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت سه ضرب بسیار زیبا(سمعت قال نبیین حسین منی وانا من حسین...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت شور زیبا(هروله و ذکرابا عبدالله...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت شور زیبا(حسین منی وانا من حسین...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت شور زیبا(قبارم روی دست وپایت...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت شور زیبا(قتیل العبرات...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت زمینه واحد زیبا(زینب یادته بچم توآغوشم میخوابید آره رباب...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت زمینه زیبا(بسم الله وبالله قربه الی الله...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

01-زمینه زیبا(بسم الله وبالله غربتا الی الله...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 02-زمینه تک زیبا(زینب یادته بچم توآغوشم می خوابید آره رباب...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرما 03-زمینه تک زیبا(نجمه یادته بچم چجوری ناله میزد آره رباب...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایی 04-شور زیبا(قتیل العبرات...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 05-شور زیبا(غبارم روی دست وپایت...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 06-شور زیبا(حسین منی وانا من حسین...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 07-شور زیبا(ذکراباعبدالله...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 08-سه ضرب بسیار زیبا(حسین منی وانا من حسین...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 09-واحد زیبا(ببین عمه زینب باز آروم نمیشه...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 10-واحد و روضه زیبا(دلم تاب نداره یکم دست نگه دار...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 12-شور زیبا(من غم مهرحسین باشیرازمادر گرفتم...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 13-شور زیبا(یک عمره ولله بردرگه شاه سینه زن هستم الحمدلله...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمای 14-شور پایانی مجلس(منتظرم باچشمای گریون...) شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 15-شور ولطمه زنی پایانی مجلس - شب هفتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.)

تصاویر مرتبط با خبر

شب هفتم محرم 1396 هیئت خادم الرضا علیه السلام حاج مهدی رعنایی شب هفتم محرم 1396 هیئت خادم الرضا علیه السلام حاج مهدی رعنایی شب هفتم محرم 1396 هیئت خادم الرضا علیه السلام حاج مهدی رعنایی شب هفتم محرم 1396 هیئت خادم الرضا علیه السلام حاج مهدی رعنایی شب هفتم محرم 1396 هیئت خادم الرضا علیه السلام حاج مهدی رعنایی شب هفتم محرم 1396 هیئت خادم الرضا علیه السلام حاج مهدی رعنایی
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه