عضویت سریع
31 شهريور 1396 ساعت 01:44 صبح

1396 شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا حاج مهدی رعنایی

فایل های صوتی مراسم

12-صوت شور ولطمه زنی زیبا(کار هرشبم شده گریه وزاری...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت شور حماسی بسیار زیبا(علی با دول دولش به راه افتاده...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت شور زیبا(گدای پرشکستم بال وپر بده...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت واحد تک زیبا(ان یوم الحسین...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت واحد زیبا(اشبح الناس خلقا وخلقا ومنطقا...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت واحد زیبا(تاخون سرت روچشم اسبت اومد...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت سه ضرب بسیار زیبا(حسین منی وانا من حسین...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت شور زیبا(میشه پربدی به نوکرت آقا...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت شور حماسی بسیار زیبا(باهیبت پیغمبر باهیمنه حیدر...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت شور زیبا(قتیل العبرات...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت زمینه واحد بسیار زیبا(پاشو علی پاشو از روی خاک...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت زمینه زیبا(بسم الله وبالله قربه الی الله...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

01-زمینه زیبا(بسم الله وبالله غربتا الی الله...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 02-زمینه واحد زیبا(پاشوعلی پاشوازروی خاک...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 03-شور زیبا(قتیل العبرات...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 04-شور حماسی بسیار زیبا(باهیبت پیغمبر باهیمنه ی حیدر...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 05-شور بسیار زیبا(میشه پربدی به نوکرت آقا...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 06-سه ضرب بسیار زیبا(سمعت قال خاتم النبیین حسین منی وانا من حسین...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یار 07-واحد سنگین زیبا(تاخون سرت روچشم اسبت اومد...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 08-واحد سنگین وروضه زیبا(به سختی میگیرم به دامن سرت رو...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید. 09-واحد بسیار زیبا(اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 10-واحد تک بسیار زیبا(ان یوم الحسین...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 11-شور زیبا(یه گدای پرشکستم بال وپربده...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 12-شور حماسی بسیار زیبا(علی با دُل دُلش به راه افتاده...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.) 14-شور و لطمه زنی زیبا(باآه وناله گریه کنین برای دخترسه ساله...) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فر 001-مستند(دیدار حاج مهدی رعنایی با حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی) شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود 002-مستند پشت صحنه مراسم - شب هشتم محرم سال 1396 حاج مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم-لطفا فیلم کامل مراسمات هیئت خادم الرضا را ازهمین کانال یا سایت www.khademalreza.ir دنبال کنید. (لطفا،مارابانظرات سازنده خود یاری فرمایید.)

تصاویر مرتبط با خبر

شب هشتم محرم 1396 حاج مهدی رعنایی هیئت خادم الرضا علیه السلام شب هشتم محرم 1396 حاج مهدی رعنایی هیئت خادم الرضا علیه السلام شب هشتم محرم 1396 حاج مهدی رعنایی هیئت خادم الرضا علیه السلام شب هشتم محرم 1396 حاج مهدی رعنایی هیئت خادم الرضا علیه السلام
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه