عضویت سریع
28 اسفند 1397 ساعت 5:50 بعد از ظهر

1398 عزاداری شهادت حضرت زینب(س) محمودعیدانیان بهنام فرشی

فایل های صوتی مراسم

12-صوت، لطمه زنی پایانی مجلس،(عبدالله من قتلگاه رودیدم...) مراسم بزرگ وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها، سال 1398 -کربلایی بهنام فرشی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت، لطمه زنی،(عمه المظلومه...) مراسم بزرگ وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها، سال 1398 -کربلایی محمودعیدانیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت، شور طوفانی،(الفرار الفرار،حیدرآمدشکار...) مراسم بزرگ وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها، سال 1398 -کربلایی محمودعیدانیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت، شور،(باتوجداییم محاله، شراب روضه ات حلاله...) مراسم بزرگ وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها، سال 1398 -کربلایی محمودعیدانیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت، شور،(یدطولی داره توی رزمش...) مراسم بزرگ وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها، سال 1398 -کربلایی محمودعیدانیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت، تک سنگین،(علی علی مولا مدد...) مراسم بزرگ وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها، سال 1398 -کربلایی محمودعیدانیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت، سنگین،(سرمی نهم به پای تویا صاحب الزمان عج...) مراسم بزرگ وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها، سال 1398 -کربلایی محمودعیدانیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت، شور،(صاحی شوکت وصاحب قدرت...) مراسم بزرگ وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها، سال 1398 -کربلایی محمودعیدانیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت، شور،(دارم هوای عشقت، درسر رقیه خاتون...) مراسم بزرگ وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها، سال 1398 -کربلایی محمودعیدانیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت، شور،(مگه بی دعوت اومدم که ازخونت برم...) مراسم بزرگ وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها، سال 1398 -کربلایی محمودعیدانیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت، زمینه،(ام المصائب یعنی...) مراسم بزرگ وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها، سال 1398 -کربلایی محمودعیدانیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت، روضه، مراسم بزرگ وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها، سال 1398 -کربلایی بهنام فرشی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

سنگین یا امیرالمومنین ابوتراب زمینه جان می کنم فدای تو یا صاحب الزمان عج شور صاحب شوکت... زمینه ام المصائب... شور دارم هوای عشقت.... شور با تو جداییم محاله شور یل طولا داره .... محمود عیدانیان شور الفرار 1398 عزاداری شهادت حضرت زینب سلام الله علیها کربلایی بهنام فرشی 1398 عزاداری شهادت حضرت زینب سلام الله علیها کربلایی بهنام فرشی 1398 عزاداری شهادت حضرت زینب سلام الله علیها کربلایی بهنام فرشی 1398 عزاداری شهادت حضرت زینب سلام الله علیها کربلایی بهنام فرشی

تصاویر مرتبط با خبر

شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها شهادت حضرت زینب سلام الله علیها
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه