عضویت سریع
3 بهمن 1394 ساعت 7:24 بعد از ظهر

1394 شهادت امام هادي ع عليمي بهمني هلالي

فایل های صوتی مراسم

12-صوت،غزل خوانی پایانی مجلس ،عبدالرضاهلالی-مراسم شهادت امام هادي عليه السلام /سال 1394هيئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت،شور زیبا(اگه باشی دلم دیگه نمی لرزه...)حميدعليمي-مراسم شهادت امام هادي عليه السلام /سال 1394هيئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت،شور زیبا(میخام ازامام رضا(ع) یه برات کربلا...)حميدعليمي-مراسم شهادت امام هادي عليه السلام /سال 1394هيئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت،شور بسیار زیبا(زیرگلوتو کاشکی نمی بوسیدم...)روح الله بهمنی-مراسم شهادت امام هادي عليه السلام /سال 1394هيئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت،شور بسیار زیبا(حرم حرم قدم قدم رسیدم ازراه...)روح الله بهمنی-مراسم شهادت امام هادي عليه السلام /سال 1394هيئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت،شور بسیار زیبا(ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدم است...)روح الله بهمنی-مراسم شهادت امام هادي عليه السلام /سال 1394هيئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت،شور زیبا(سامراغصه دارد به سینه...)عبدالرضاهلالی-مراسم شهادت امام هادي عليه السلام /سال 1394هيئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت،سینه زنی زیبا(بارون اشک من آب فراته...)روح الله بهمنی-مراسم شهادت امام هادي عليه السلام /سال 1394هيئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت،شور زیبا(فرمودامام رضا بااشک وشوروشین...)عبدالرضاهلالی-مراسم شهادت امام هادي عليه السلام /سال 1394هيئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت،شور زیبا(حرمی که واسه شیعه هاست یه خونه مادرزادیه...)حميدعليمي-مراسم شهادت امام هادي عليه السلام /سال 1394هيئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت،مقدمه سینه زنی(همه شب درآستانت شده کارمن گدایی...) حميدعليمي-مراسم شهادت امام هادي عليه السلام /سال 1394هيئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت،روضه خواني حميدعليمي-مراسم شهادت امام هادي عليه السلام /سال 1394هيئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

19-روضه پایانی مجلس ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -کربلایی حمیدعلیمی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 18-شور پایانی بسیار زیبا (اگه باشی دلم دیگه نمی لرزه...)ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -کربلایی حمیدعلیمی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 17-شور بسیار زیبا (میخوام ازامام رضا(ع) یه برات کربلا...)ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -کربلایی حمیدعلیمی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 16-شور بسیار زیبا (زیر گلوتو کاشکی نمی بوسیدم ...)ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -کربلایی روح الله بهمنی و حمیدعلیمی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 15-شور بسیار زیبا (حرم حرم قدم قدم رسیدم از راه...)ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -کربلایی روح الله بهمنی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 14-سینه زنی بسیار زیبا (ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدم است...)ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -کربلایی روح الله بهمنی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 13-سینه زنی واحد(این همه راه دویدم زپی دلدارم...)ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -حاج عبدالرضا هلالی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 12-سینه زنی واحد(اوکشتی نجات و کشتی شکستگانیم...)ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -حاج عبدالرضا هلالی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 11-سینه زنی واحد(سامرا غصه دارم به سینه...)ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -حاج عبدالرضا هلالی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 10-شور بسیار زیبا (دل بسته پرچم حسینم...)ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -کربلایی روح الله بهمنی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 09-شور بسیار زیبا (بارون اشک من اب فراته...)ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -کربلایی روح الله بهمنی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 08-شور بسیار زیبا (فرمودامام رضا(ع)بااشک وشوروشین...)ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -حاج عبدالرضا هلالی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 07-شور بسیار زیبا (حرمی که واسه شیعه هاست یه خونه مادرزادیه...)ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -کربلایی حمیدعلیمی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 06-سینه زنی زیبا (سررو خاکها میزاره این رسم روزگاره...)ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -کربلایی حمیدعلیمی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 05-سینه زنی بسیار زیبا(امشب توی سامرا اشکام واسه آقام...)ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -کربلایی حمیدعلیمی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 04-مقدمه سینه زنی زیبا (همه شب در آستانت شده کارمن گدایی...)ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -کربلایی حمیدعلیمی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 03-روضه ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -کربلایی حمیدعلیمی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 02-روضه ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -کربلایی حمیدعلیمی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 01-روضه ظهرشهادت امام هادی علیه السلام -کربلایی حمیدعلیمی- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم

تصاویر مرتبط با خبر


گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه 
گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام علي النقي ع
هييت خادم الرضا ع
با مداحي 
كربلايي حميد رضاعليمي
حاج روح الله بهمني
حاج عبدالرضا هلالي
قم مسجد رضاييه
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه