عضویت سریع
3 بهمن 1394 ساعت 7:24 بعد از ظهر

1394 عزاداري شهادت امام موسي كاظم ع كربلايي جواد مقدم

فایل های صوتی مراسم

14-صوت،شور پایانی مجلس(کرببلا نبر زیادم...)/کربلایی جوادمقدم-مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم (ع)/سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

13-صوت،شور بسیار زیبا(من ازشوق بارون به دریا زدم...)/کربلایی جوادمقدم-مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم (ع)/سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

12-صوت،شور بسیار زیبا(ازدل ازدل فریاد منی فرمانده دل ...)/کربلایی جوادمقدم-مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم (ع)/سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت،شور بسیار زیبا(توزدی زنجیرم میدونی که بی تقصیرم...)/کربلایی جوادمقدم-مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم (ع)/سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت،شور بسیار زیبا(تاکه ازعشق حسین نغمه دل سردادم ...)/کربلایی جوادمقدم-مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم (ع)/سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت،غزل خوانی بسیار زیبا/کربلایی جوادمقدم-مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم (ع)/سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت،سینه زنی بسیار زیبا(کنج زندان بلا به غم اسیری...)/کربلایی جوادمقدم-مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم (ع)/سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت،واحد بسیار زیبا(سی ساله غم توسینمه زنجیر وقل به گردنم...)/کربلایی جوادمقدم-مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم (ع)/سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت،شور بسیار زیبا(نوکرت عاشق نوکریشه...)/کربلایی جوادمقدم-مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم (ع)/سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت،شور بسیار زیبا(بازم منم وبغض وبارون...)/کربلایی جوادمقدم-مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم (ع)/سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت،شور بسیار زیبا(برای ما آواره ها کی سرپرست وقیمه...)/کربلایی جوادمقدم-مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم (ع)/سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت،سینه زنی بسیار زیبا(گنبد زیباتو عشقه یاموسی ابن جعفر(ع)...)/کربلایی جوادمقدم-مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم (ع)/سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت،زمینه (بیقرارم بیقرارم...)/کربلایی جوادمقدم-مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم (ع)/سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت،روضه خوانی یاسین شیخ زاده-مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم (ع)/سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

16-شور زیبای پایانی مجلس (کرببلا نبر زیادم جوونیمو پای تودادم...)مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام-کربلایی جوادمقدم- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 15-شور بسیار زیبا (من از شوق بارون به دریا زدم، می خوام آسمونو تماشا کنم...)مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام-کربلایی جوادمقدم- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 14-شور بسیار زیبا (ازدل ازدل فریادمنی ...)مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام-کربلایی جوادمقدم- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 13-شور بسیار زیبا (توزدی زنجیرم می دونی که بی تقصیرم...)مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام-کربلایی جوادمقدم- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 12-شور بسیاربسیار زیبا (تا که از عشق حسین نغمه دل سردادم...)مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام-کربلایی جوادمقدم- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 11-غزل خوانی بسیار زیبا-مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام-کربلایی جوادمقدم- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 10-سینه زنی بسیار زیبا (چشم واکردم و دنیادیدم، دل بابام سوخت و...)مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام-کربلایی جوادمقدم- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 09-سینه زنی بسیار زیبا (کنج زندان بلا به غم اسیری، زیرلب دعامیکردی که بمیری...)مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام-کربلایی جوادمقدم- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 08-سینه زنی واحدبسیار زیبا (گریم میگیره ازغم، بابا تواین سیاه چال...)مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام-کربلایی جوادمقدم- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 07-سینه زنی واحدبسیار زیبا (سی ساله غم توسینمه، زنجیروقل به گردنم ...)مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام-کربلایی جوادمقدم- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 06-شور بسیار زیبا (نوکرت عاشق نوکریشه ...)مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام-کربلایی جوادمقدم- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 05-شور بسیار زیبا (بازم منم وبغض واشک وبارون...)مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام-کربلایی جوادمقدم- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 04-شور بسیار زیبا (برای ما آواره ها کی سرپرست وقیمه...)مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام-کربلایی جوادمقدم- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 03-شور بسیار زیبا (گنبدزیباتو عشقه یاموسی ابن جعفر(ع)...)مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام-کربلایی جوادمقدم- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 02-زمینه بسیار زیبا (بیقرارم بیقرارم، ابرچشمامون...)مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام-کربلایی جوادمقدم- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم 01-مستند پشت صحنه عوامل اجرائی مراسم بزرگ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام- سال 1394،هیئت خادم الرضا(ع)قم

تصاویر مرتبط با خبر

گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام موسي كاظم ع تقديم مي گردد:
سخنران حجت الاسلام والمسلمين گنجي
مداحان
كربلايي جواد مقدم 
كربلايي ياسين شيخ زاده
با حضور جوانان عاشق و معاون استاندار قم - فرماندار قم و استاندار سمنان و ديگر مسئولين با همكاري م گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام موسي كاظم ع تقديم مي گردد:
سخنران حجت الاسلام والمسلمين گنجي
مداحان
كربلايي جواد مقدم 
كربلايي ياسين شيخ زاده
با حضور جوانان عاشق و معاون استاندار قم - فرماندار قم و استاندار سمنان و ديگر مسئولين با همكاري م گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام موسي كاظم ع تقديم مي گردد:
سخنران حجت الاسلام والمسلمين گنجي
مداحان
كربلايي جواد مقدم 
كربلايي ياسين شيخ زاده
با حضور جوانان عاشق و معاون استاندار قم - فرماندار قم و استاندار سمنان و ديگر مسئولين با همكاري م گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام موسي كاظم ع تقديم مي گردد:
سخنران حجت الاسلام والمسلمين گنجي
مداحان
كربلايي جواد مقدم 
كربلايي ياسين شيخ زاده
با حضور جوانان عاشق و معاون استاندار قم - فرماندار قم و استاندار سمنان و ديگر مسئولين با همكاري م گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام موسي كاظم ع تقديم مي گردد:
سخنران حجت الاسلام والمسلمين گنجي
مداحان
كربلايي جواد مقدم 
كربلايي ياسين شيخ زاده
با حضور جوانان عاشق و معاون استاندار قم - فرماندار قم و استاندار سمنان و ديگر مسئولين با همكاري م گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام موسي كاظم ع تقديم مي گردد:
سخنران حجت الاسلام والمسلمين گنجي
مداحان
كربلايي جواد مقدم 
كربلايي ياسين شيخ زاده
با حضور جوانان عاشق و معاون استاندار قم - فرماندار قم و استاندار سمنان و ديگر مسئولين با همكاري م گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام موسي كاظم ع تقديم مي گردد:
سخنران حجت الاسلام والمسلمين گنجي
مداحان
كربلايي جواد مقدم 
كربلايي ياسين شيخ زاده
با حضور جوانان عاشق و معاون استاندار قم - فرماندار قم و استاندار سمنان و ديگر مسئولين با همكاري م گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام موسي كاظم ع تقديم مي گردد:
سخنران حجت الاسلام والمسلمين گنجي
مداحان
كربلايي جواد مقدم 
كربلايي ياسين شيخ زاده
با حضور جوانان عاشق و معاون استاندار قم - فرماندار قم و استاندار سمنان و ديگر مسئولين با همكاري م گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام موسي كاظم ع تقديم مي گردد:
سخنران حجت الاسلام والمسلمين گنجي
مداحان
كربلايي جواد مقدم 
كربلايي ياسين شيخ زاده
با حضور جوانان عاشق و معاون استاندار قم - فرماندار قم و استاندار سمنان و ديگر مسئولين با همكاري م گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام موسي كاظم ع تقديم مي گردد:
سخنران حجت الاسلام والمسلمين گنجي
مداحان
كربلايي جواد مقدم 
كربلايي ياسين شيخ زاده
با حضور جوانان عاشق و معاون استاندار قم - فرماندار قم و استاندار سمنان و ديگر مسئولين با همكاري م گزارش تصويري مراسم عزاداري شهادت حضرت امام موسي كاظم ع تقديم مي گردد:
سخنران حجت الاسلام والمسلمين گنجي
مداحان
كربلايي جواد مقدم 
كربلايي ياسين شيخ زاده
با حضور جوانان عاشق و معاون استاندار قم - فرماندار قم و استاندار سمنان و ديگر مسئولين با همكاري م
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه