عضویت سریع
3 بهمن 1394 ساعت 7:24 بعد از ظهر

1394 شب هفتم محرم - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

فایل های صوتی مراسم

13-صوت،غزلخوانی بسیارزیبا از حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هفتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

12-صوت،شور بسیارزیبا(گرهمه صورت گران، صورت زیبا کشند...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هفتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت،شور بسیارزیبا(خبرداری که این روزا، فقط یادتومی افتم...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هفتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت،سینه زنی (ای کودک شش ماهه ی بی جرم وتقصیرم...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هفتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت،سینه زنی سنگین(علی لای لای...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هفتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت،سینه زنی سنگین(علی لایی لایی...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هفتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت،سینه زنی سنگین(علی لای لای...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هفتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت،دودمه بسیارزیبا(به روی دست پورخیرالنساء ...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هفتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت،شور بسیارزیبا(یه کاری کن برام، یه کاری کن تموم شه بیقراریام...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هفتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت،شور بسیارزیبا(لب گودال خواهرافتاده...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هفتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت،شور(من اومدم بشم ، فدای تو حسین...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هفتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت،دودمه(یاسیدالشهدا، غریب کرببلا...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هفتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت،واحد (دیگه بیتابی نکن که جگرم میسوزه...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هفتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت،واحد (با مدد از مادرآب...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هفتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت،روضه ،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هفتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-02-صوت سخنرانی شب هفتم،حجت الاسلام صادقی واعظ و یاسین شیخ زاده-مراسم بزرگ عزاداری دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-01-صوت سخنرانی شب هفتم،حجت الاسلام صادقی واعظ-مراسم بزرگ عزاداری دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

13-شور(گرهمه صورت کشان، صورت زیبا کشن...) شب هفتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 12-شور(خبرداری که این روزا، فقط یاد تومی افتم...) شب هفتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 11-سینه زنی سنگین(ای یگانه کودک یکتا پرست...) شب هفتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 10-واحد عربی فارسی (ای کودک شش ماه ی بی جرم وتقصیرم...) شب هفتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 09-واحد سنگین(الا ای کودک نازم، که زیبا تر زمهتابی...) شب هفتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 08-دودمه(به روی دست خیرالنسا، شدجلوه گرآیه ی شمس الضحی...) شب هفتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 07-شور(یه کاری کن برام، یه کاری کن تموم شه بیقراریام...) شب هفتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 06-شور(لب گودال خواهرافتاده...) شب هفتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 05-شورزیبا(من اومدم بشم، فدای توحسین...) شب هفتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 04-شور(ابدولله یازهرا ماننت حسینا...) شب هفتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 03-واحد(ذیگه بیتابی نکن که جگرم میسوزه...) شب هفتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 02-واحد(با مدد از مادرآب...) شب هفتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 01-روضه شب هفتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 00-مستندمراسم شب هفتم محرم سال 1394-هیئت خادم الرضا(ع)قم حضورعلی دایی سرمربی تیم صبای قم، حجت الاسلام ملکا رئیس دفترمقام معظم رهبری درقم،و یادگاربرومند آیت الله بهجت (ره) -شب هفتم محرم سال 1394-هیئت خادم الرضا(ع)قم

تصاویر مرتبط با خبر

مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 گنجی دادستان قم مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 	مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394 مراسم عزاداری شب هفتم محرم 1394
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه