عضویت سریع
3 بهمن 1394 ساعت 7:24 بعد از ظهر

1394 شب هشتم محرم - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

فایل های صوتی مراسم

08-01-صوت روضه شب هشتم،کربلایی یاسین شیخ زاده -مراسم بزرگ عزاداری دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

12-صوت،غزلخوانی وشور پایانی مجلس از،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هشتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت،شور زیبا(آقا یه عمره که هوامونو داری...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هشتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت،شور زیبا(غیراز خودت از هردوجهان بی خبرم کن...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هشتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت،واحد سنگین و زیبا(من چگونه سوی خیمه خبرت را ببرم...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هشتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت،واحد سنگین(قدم بزن ،یه ذره قبل رفتن علی ...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هشتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت،دو دمه(ازافق خیمه ی آل عبا...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هشتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت،شور زیبا(به صف شدن همه ی سینه زنا...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هشتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت،شور زیبا(کی میتونه غیرازتو اینهمه آقا باشه...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هشتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت،شور زیبا(خبرداری که این روزا...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هشتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت،شورزیبا ومتفاوت(امیرالمومنین، صحرای محشرراتماشاکن...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هشتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت،واحد زیبا(آخرعمری ببین، چجوری سرگردونم...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هشتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت،واحد زیبا(رزم علی رامثلی...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب هشتم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

15-شور وغزلخوانی شب هشتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 14-شور(آقا یه عمره که، هوامونو داری...) شب هشتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 13-شور(اشکی بده سوزی بده اهل سحرم کن...) شب هشتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 12-شور(غیر از خودت از هردوجهان بی خبرم کن...) شب هشتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 11-سینه زنی سنگین(خداکنه بیام حرم دوباره...) شب هشتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 10-واحدسنگین وبسیارزیبا(من چگونه سوی خیمه خبرت راببرم...) شب هشتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 09-واحدسنگین(توی گوشمه، صدای اذون...) شب هشتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 08-واحدسنگین وزیبا(قدم بزن، یه ذره قبل رفتن علی...) شب هشتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 07-دو دمه (ازافق خیمه ی آل عبا...) شب هشتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 06-شور(به صف شدن، همه سینه زنا...) شب هشتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 05-شور(کی میتونه غیراز تو، این همه آقا باشه...) شب هشتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 04-شورزیبا(خبرداری که این روزا، فقط یادتو می افتم...) شب هشتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 03-شور حماسی وبسیارزیبا(امیرالمومنین صحرای محشرراتماشا کن...) شب هشتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 02-واحد(آخرعمری ببین، چجوری سرگردونم...) شب هشتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 01-واحد(رزم علی رامثلی، مثل اباالفضل یل بی بدلی...) شب هشتم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

تصاویر مرتبط با خبر

 	مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی 	مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی 	مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی 	مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی 	مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی 	مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی 	مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی 	مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی کورش زارعی بازیگر مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی حضور فرزند آیت الله العظمی مکارم شیرازی در بین عزادران / مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی مراسم عزاداری شب هشتم محرم هیئت خادم الرضا / حاج حسین سیب سرخی
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه