عضویت سریع
3 بهمن 1394 ساعت 7:24 بعد از ظهر

1394 شب نهم محرم - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

فایل های صوتی مراسم

09-02-صوت سخنرانی شب نهم،حجت الاسلام صادقی واعظ-مراسم بزرگ عزاداری دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-01-صوت سخنرانی شب نهم،حجت الاسلام صادقی واعظ-مراسم بزرگ عزاداری دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-01-صوت روضه شب نهم،کربلایی یاسین شیخ زاده -مراسم بزرگ عزاداری دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

16-صوت،روضه( ...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

15-صوت،شور و روضه(...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

14-صوت،شور(غیر از خودت از هر دو جهانی بی خبرم کن...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

13-صوت،شور(خبر داری که این روزها فقط یاد تو می گفتم ...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

12-صوت،شور(مولانا به قمر الحسین ...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت،شور فارسی عربی(یا عباس ...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت،واحد سنگین(قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق ...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت،واحد (ای حرمت قبله ی حاجات ما ...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت،دو دومه(یگانه شیربیشه شجاعت ...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت،شور(شب رحمت و مغفرت شب جمعه است...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت،شور(الهی که چراغ روضه هات روشن باشه ...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت،شور(دل زهرا خون و ...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت،شور عربی،فارسی(...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت،زمینه(اگه مشکت خالیه،عیبی نداره ...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت،واحد (شیردل شیرخدا...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت،روضه،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب نهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

18-شور(غیراز خودت از هردوجهان بی خبرم کن...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 17-شور(خبرداری که این روزا...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 16-شور(مولای خوبان روزگار...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 15-شور(مولانا و قمرالحسین...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 14-شور عربی فارسی(یاعباس...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 13-دودمه(ای اهل حرم میروعلمدارنیامد...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 12-واحدسنگین(من حسین ابن علی عالیم...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 11-واحد سنگین(قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 10-واحد(ای حرمت قبله ی حاجات ما...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 09-دو دمه(یگانه شیر بیشه ی شجاعت...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 08-شور(شب رحمت ومغفرت، شب جمعه است...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 07-شور(الهی که چراغ روضه هات روشن باشه...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 06-شور(دل زهرا خون و، دل دریا خون و...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 05-شور عربی فارسی(یاعباس...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 04-دودمه (آب فرات بسته شد...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 03-واحد(اگه مشکت خالیه، عیبی نداره دریا...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 02-واحد(شیردل شیرخدا...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 01-روضه(...) شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 02-گزارش تصویری شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 01-گزارش تصویری شب نهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

تصاویر مرتبط با خبر

مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا - با حضور آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی - آقازاده آیت اللله العظمی صافی گلپایگانی و حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری و خیل عظیم جوانان مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا مراسم عزاداری دهه اول محرم شب نهم هیئت خادم الرضا حجت الاسلام والمسلمین صادقی واعظ جلسه قرآنی شب نهم محرم جلسه قرآنی شب نهم محرم جلسه قرآنی شب نهم محرم جلسه قرآنی شب نهم محرم جلسه قرآنی شب نهم محرم جلسه قرآنی شب نهم محرم
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه