عضویت سریع
3 بهمن 1394 ساعت 7:25 بعد از ظهر

1394 شب یازدهم محرم - هیئت خادم الرضا - حاج حسین سیب سرخی

فایل های صوتی مراسم

13-صوت،غزلخوانی پایانی مجلس ،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب یازدهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

12-صوت،شور(نوکرخوبی نبودم، خودمم میدونم آقا...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب یازدهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت،شور زیبا(مولانا وقمر الحسین...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب یازدهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت،شوربسیارزیبا(خبرداری که این روزا، فقط یادتوهستم...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب یازدهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت،واحد(شادی بی تومراجزغم نیست...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب یازدهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت،واحد زیبا(عشق تو قلبم مبتلا کرده...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب یازدهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت،واحدبسیارزیبا(قدم قدم،با یه علم، ایشالله اربعین میام سمت حرم...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب یازدهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت،واحد(ای ساربان، ای کاروان...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب یازدهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت،شور(حب الحسین...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب یازدهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت،شوربسیارزیبا(یه کاری کن برام...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب یازدهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت،زمینه(بعدازتودنیاحسین خیلی برام تاریکه...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب یازدهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت،زمینه(بهردفاع پای علم ...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب یازدهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت،روضه( ...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب یازدهم،دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-01-صوت سخنرانی شب یازدهم،یادگارحضرت آیت الله العضمی تبریزی(ره)-مراسم بزرگ عزاداری دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-01-صوت روضه شب یازدهم،کربلایی یاسین شیخ زاده -مراسم بزرگ عزاداری دهه اول محرم سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

15-غزلخوانی پایانی مجلس دروصف امیرالمومنین علی علیه السلام، شب یازدهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 14-شورپایانی مجلس(نوکرخوبی نبودم خودمم میدونم آقا...) شب یازدهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 13-شورفارسی عربی(مولانا وقمرالحسین...) شب یازدهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 12-شور بسیارزیبا(خبرداری که این روزا فقط یادتومی افتم...) شب یازدهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 11-واحد زیبا(عشق توقلبمومبتلا کرده...) شب یازدهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 10-واحدبسیارزیبا(قدم قدم با یه علم ایشالله اربعین میام سمت حرم...) شب یازدهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 09-واحد(ببین سوز آه و ببین ناله هایم ...) شب یازدهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 08-واحد(ای ساربان ای کاروان آهسته ترکجامی روی...) شب یازدهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 07-شور زیبا(حب الحسین...) شب یازدهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 06-شور بسیارزیبا(الهی که چراغ روضه هات روشن باشه...) شب یازدهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 05-شورعربی فارسی(بدرفاطمه نورکلامی، سیدالشهدا...) شب یازدهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 04-زمینه زیبا(بعد تودنیا حسین(ع)خیلی برام تاریکه...) شب یازدهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 03-زمینه بسیارزیبا(بهردفاع پای علم،آمده است این همه سرباز حرم...) شب یازدهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 02-(روضه خوانی) شب یازدهم محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 11-01-گزارش تصویری دهه اول محرم سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

تصاویر مرتبط با خبر

شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 آیت الله اعرافی امام جمعه قم شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394 شب یازدهم محرم هیئت خادم الرضا 1394
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه