عضویت سریع
3 بهمن 1394 ساعت 7:25 بعد از ظهر

1394 عزاداری حضرت معصومه حاج حسین سیب سرخی،سیدمجیدبنی فاطمه وحاج نزارقطری

فایل های صوتی مراسم

12-صوت،غزلخوانی پایان مجلس بسیار زیبا(علی حقیقت روزاست وهیچ جایزنیست که درمقابل شب انعطاف بردارد...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال 1394-سیدمجیدبنی فاطمه-هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت،شور وغزلخوانی بسیار زیبا(آمدم ای شاه پناهم بده...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال 1394-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت،شوربسیار زیبا(غیرازخودت ازهردوجهان بی خبرم کن...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال 1394-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت،شوربسیار زیباواجرای مشترک(این شبا بیتاب یه زیارت بودم...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال 1394-سیب سرخی، بنی فاطمه-هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت،واحد بسیار زیبا(عشق تو قلبمو مبتلا کرده...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال 1394-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت،واحد بسیار زیبا(همش دلم میگیره برا حرم، شب جمعه بیشتر...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال 1394-سیدمجید بنی فاطمه-هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت،شور زیبا(ای که بوی فاطمه آیدزخاک کوی تو...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال 1394-نزارالقطری-هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت،شور زیبا(جمعه ها درانتظارم، تاببینم روی یارم...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال 1394-نزارالقطری-هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت،شوربسیار زیبا(سلام ای زینب شاه خراسان...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال 1394-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت،زمینه بسیار زیبا(دنبال تو داداش، تااینجا دویدم...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال -هیئت خادم الرضا(ع)قم1394

02-صوت،روضه بسیار زیبا، مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال 1394-سیدمجیدبنی فاطمه-هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت،مقدمه روضه زیبا، مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال 1394-سیدمجیدبنی فاطمه-هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

۱۹-غزلخوانی پایان مجلس بسیار زیبا(علی حقیقت روزاست وهیچ جایزنیست که درمقابل شب انعطاف بردارد...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۱۸-شور وغزلخوانی بسیار زیبا(آمدم ای شاه پناهم بده...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۱۷-شوربسیار زیبا(غیرازخودت ازهردوجهان بی خبرم کن...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ 16-شوربسیار زیباواجرای مشترک(شورعشقت ارباب ،همیشه شیرینه...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۱۵-شوربسیار زیباواجرای مشترک(این شبا بیتاب یه زیارت بودم...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۱۴-واحد بسیار زیبا(عشق تو قلبمو مبتلا کرده...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۱۳-سینه زنی بسیار زیبا(گردحرم دویده ام، صفا ومروه دیده ام...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۱۲-واحد بسیار زیبا(همش دلم میگیره برا حرم، شب جمعه بیشتر...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ -واحد(عجل الله ظهورک عجل الله...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۱۰-شور زیبا(ای که بوی فاطمه آیدزخاک کوی تو...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۰۹-شور زیبا(جمعه ها درانتظارم، تاببینم روی یارم...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۰۸-شوربسیار زیبا(سلام ای زینب شاه خراسان...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۰۷-زمینه بسیار زیبا(یادت که نرفته، من کسی ندارم...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۰۶-زمینه بسیار زیبا(دنبال تو داداش، تااینجا دویدم...)مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۰۵-روضه بسیار زیبا، مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۰۴-روضه بسیار زیبا، مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۰۳-روضه بسیار زیبا، مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۰۲-مقدمه روضه زیبا، مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴ ۰۱-مستندزیبا، مراسم بزرگ سوگواری حضرت معصومه(س)سال ۱۳۹۴

تصاویر مرتبط با خبر

عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع) عزاداری وفات حضرت فاطمه معصومه س هیئت خادم الرضا(ع) قم حاج سید مجید بنی فاطمه ، حاج حسین سیب سرخی و حاج نزار قطری - مسجد امام حسن عسگری(ع)
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه