عضویت سریع
2 مرداد 1395 ساعت 12:01 صبح

1395 عزاداري شهادت امام صادق ع سیب سرخی-طالع باکویی-تحویلدار

فایل های صوتی مراسم

33-صوت،غزلخوانی زیبا(دنیااگرعلی نداشت آبرونداشت...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

32-صوت،غزلخوانی زیبا(ساقی می بده...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

31-صوت،غزلخوانی زیبا، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج طالع باکویی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

30-صوت،غزلخوانی بسیارزیبا(بنا شده است زمین وزمان بنام علی...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

29-صوت،شور بسیارزیبا(شب جمعه هابه توتوسل میکنم*غم دوریتو دارم تحمل میکنم...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

28-صوت،شور بسیارزیبا(من فقط میخوام یه جوری دوروبرت باشم*یه سیاهی لشگرت باشم...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

27-صوت،مقتل خوانی بسیارزیبای آذری(السلام علیک یاقتیل العبرات...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج طالع باکویی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

26-صوت،مقتل خوانی بسیارزیبا(لایوم کیومک یااباعبدالله...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

25-صوت،شور زیبا(علی علی حیدر یا حیدر...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

24-صوت،واحدبسیارزیبا(مظهرالعجائب*اسدالله الغالب...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

23-صوت،واحد(هرکه دارد به سرش شورونوا*هرکه داردهوس کرببلا...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-سیدرضاتحویلدار-هیئت خادم الرضا(ع)قم

22-صوت،غزلخوانی بسیارزیبا، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

21-صوت،واحد زیبا(پیرمردی بین آتش ازنواافتاده است...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

20-صوت،شور بسیارزیبا(حیف آن چاه ها که حیدرکند*چقدرمادرت دعاشان کرد...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

19-صوت،شور وروضه خوانی، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج طالع باکویی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

18-صوت،سینه زنی بسیارزیبا(نه رواقی نه گنبدی حتی*سنگ قبری سرمزارتونیست...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

17-صوت،شور زیبا(یازهرایازهرا یازهرا...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج طالع باکویی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

16-صوت،شور بسیارزیبا(پناه حرم*یه مادری داره به صورتش میزنه...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

15-صوت،شور بسیارزیبا(سلام من به زینب*سلام من به گنبدش...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

14-صوت،شعرخوانی زیبا(ماه گردون شرمساراز مهروماه زینب است...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج ولی الله کلامی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

13-صوت،تشییع شهیدگمنام، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

12-صوت،شور بسیارزیبا(کل یوم عاشورا*کل عرض کربلا...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت،زمینه سینه زنی بسیارزیبا(مادر تودل من یه دنیاغمه*مادر ذکرلبامه یافاطمه...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت،سینه زنی زیبای آذری، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج طالع باکویی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت،شعرخوانی زیبا(بگوحسین که بوسدملک دهان تورا...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج طالع باکویی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت،روضه وشعرخوانی زیبا، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-باکویی وکلامی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت،شعرخوانی زیبا(پاینده دین وقرآن ازنهضت حسین است...)، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج ولی الله کلامی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت،روضه زیبا، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت،روضه زیبا، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-باکویی وتحویلدار-هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت،روضه زیبا، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-سیدرضاتحویلدار-هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت،روضه زیبا، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-باکویی وتحویلدار-هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت،روضه زیبا، مراسم بزرگ سوگواری امام صادق(ع)سال 1395-حاج طالع باکویی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

[removed][removed]
مراسم بزرگ عزاداری شهادت امام صادق (ع)سال1395-سخنران حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مومنی- مداحان، حاج طالع باکویی، حاج حسین سیب سرخی،سیدرضاتحویلدار_مکان:قم،ورزشگاه شهیدحیدریان

تصاویر مرتبط با خبر

شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار شهادت امام صادق (ع) هیئت خادم الرضا(ع) سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومن و مداحی حاج حسین سیب سرخی سید طالع باکویی حاج ولی الله کلامی و سید رضا تحویلدار
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه