عضویت سریع
24 شهريور 1395 ساعت 12:20 صبح

1395 جشن میلاد امام رضا(ع)رعنایی،حدادیان

فایل های صوتی مراسم

12-صوت،مولودی بسیارزیبا(وقتی ازتودورم آواره ام...)، مراسم جشن بزرگ میلادامام رضا(ع)سال 1395-کربلایی مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت،مولودی بسیارزیبا فارسی عربی(یازوار حلبیکم...)، مراسم جشن بزرگ میلادامام رضا(ع)سال 1395-کربلایی محمدحسین حدادیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت،مولودی بسیارزیبا(مددی یاعلی یاعلی حیدرمدد...)، مراسم جشن بزرگ میلادامام رضا(ع)سال 1395-کربلایی محمدحسین حدادیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت،مولودی بسیارزیبا بالحجه ی اصفهانی!(عمریه صحن وسرات دل منوبرده...)، مراسم جشن بزرگ میلادامام رضا(ع)سال 1395-کربلایی مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت،مولودی بسیارزیبا(الآن یه خونه بالای ابرهاداره...)، مراسم جشن بزرگ میلادامام رضا(ع)سال 1395-کربلایی مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت،مولودی بسیارزیبا(مدح اهلبیت (ع)...)، مراسم جشن بزرگ میلادامام رضا(ع)سال 1395-کربلایی مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت،مولودی بسیارزیبا(زینبیه خط قرمزه براایران...)، مراسم جشن بزرگ میلادامام رضا(ع)سال 1395-کربلایی مهدی رعنایی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت،مولودی بسیارزیبافارسی آذری(درشب میلاد رضامست جنونم...)، مراسم جشن بزرگ میلادامام رضا(ع)سال 1395-کربلایی محمدحسین حدادیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت،شعر خوانی زیبا(بسم الله النور...)، مراسم جشن بزرگ میلادامام رضا(ع)سال 1395-کربلایی محمدحسین حدادیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت،مولودی بسیارزیبا(قلبم وبیقراری تو...)، مراسم جشن بزرگ میلادامام رضا(ع)سال 1395-کربلایی محمدحسین حدادیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت،مولودی بسیارزیبا(قاهرالعدو والی الولی...)، مراسم جشن بزرگ میلادامام رضا(ع)سال 1395-کربلایی محمدحسین حدادیان-هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت،شعرخوانی زیبا، مراسم جشن بزرگ میلادامام رضا(ع)سال 1395-شهاب خالقی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

تصاویر مرتبط با خبر

جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان جشن میلاد امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) کربلایی مهدی رعنایی و کربلایی محمد حسین حدادیان
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه