عضویت سریع
10 مهر 1395 ساعت 09:19 صبح

1395 شب پنجم محرم هیئت خادم الرضا(ع) حاج حسین سیب سرخی یاسین شیخ زاده

فایل های صوتی مراسم

18-صوت-شور وغزلخوانی پایانی بسیار زیبا(نفس نفس زدنم درآرزوی علی(ع)...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

17-صوت-شور بسیار زیبا(غیر از خودت ازهردوجهان بی خبرم کن...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

16-صوت-شور بسیار زیبا(نورهل اتی حسین شورکربلا...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

15-صوت-شور بسیار زیبا(ذکردم به دم حسین سایه ی سرم حسین...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

14-صوت-شور بسیار زیبا(داره بقیع حال عجیب...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

13-صوت-شور بسیار زیبا(الله الله علی شبل الحسن...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

12-صوت-دودمه بسیارزیبا(من ابالفضلیم وتیربه من می آید...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت-واحد زیبا(به لبش حرف عسل صحبت اهلا دارد...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت-واحد زیبا(چشم واکردم ودیدم که یتیمم *بابام حسینه...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت-جمع خوانی لبیک یاحسین - شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت-شور لطمه زنی زیبا(وای زینب...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت-شور لطمه زنی زیبا(تشییع شهیدمدافع حرم...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت-شور لطمه زنی زیبا(مقتل خوانی...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت-شور لطمه زنی زیبا(لب گودال مادرافتاده...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت-شور لطمه زنی زیبا(آروم جونم ای مهربونم...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت-شور مقتل خوانی- شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت-زمینه بسیارزیبا(اعوذبه شهرالمحرم...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت-مقدمه روضه بسیارزیبا-شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

01-مقدمه روضه بسیارزیبا - شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 02-شور بسیارزیبا(الهی به زهرا...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 03-شور مقتل خوانی(دل زار وخسته * قلبم شکسته...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 04-شور لطمه زنی زیبا(آروم جونم ای مهربونم...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 05-شور لطمه زنی زیبا(لب گودال مادرافتاده...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 06-شور لطمه زنی زیبا(تشییع جنازه شهیدمدافع حرم...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 07-شور بسیارزیبا(پناه حرم...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 08-واحد زیبا(چشم واکردم ودیدم که یتیمم *بابام حسینه...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 09-واحد زیبا(عمه اش آینه ی مادرازاوساخته است...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 10-دودمه بسیارزیبا(من ابالفضلیم وتیربه من می آید...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 11-شور بسیار زیبا(داره بقیع حال عجیب...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 12-شور بسیار زیبا(ذکردم به دم حسین سایه ی سرم حسین...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 13-شور بسیار زیبا(غیر از خودت ازهردوجهان بی خبرم کن...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 14-شور وغزلخوانی پایانی بسیار زیبا(نفس نفس زدنم درآرزوی علی(ع)...) شب پنجم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

تصاویر مرتبط با خبر

مراسم عزاداری دهه اول محرم هیئت خادم الرضا علیه السلام کربلایی امیر برومند یاسین شیخ زاده گزارش تصویری شب پنجم محرم 1396 - حاج مهدی رعنایی شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب پنجم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه