نام ، کنیه ، روش و شمائل مبارک آن حضرت هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدران کرامشان که درود خدا برآنان باد، نقل مى كند كه پیامبر گرامی اسلام فرمود: قائم از فرزندان من است ، نام او نام من وكنیه او كنیه من ، و شكل او شكل من ، وسنت و روش او سنت و روش من است، مردم را بر ملت و شریعت من بپا مى دارد ، وآنها را بسوى كتاب پروردگارم عزوجل مى خواند ، كسى كه او را اطاعت كند مرا اطاعت نموده و كسى كه او را نافرمانى نماید مرا نافرمانى كرده و كسى كه در زمان غیبت ، منكر او باشد مرا انكار كرده و كسى كه او را تكذیب نماید مرا تكذیب كرده و كسى كه او را تصدیق كند مرا تصدیق كرده است ، و از تكذیب كنندگانم در بارهء امر او ، و انكار كنندگان گفتارم دربارهء او و گمراهان امتم از راه او ، به خدا شكایت میكنم ، آنهایى كه ظلم كرده اند بزودى خواهند دانست كه به چه كیفرگاه ومحل انتقامى بازگشت میكنند.

پیامبر گرامی فرمود  : مهدى ( علیه السلام ) از فرزندان من است نام او نام من و كنیه او كنیه من است ، شبیه ترین مردم از جهت خلق و خوى وشكل واندام به من است ، او داراى یك غیبت وسرگردانی است كه در آن فاصله ، ملتها گمراه میشوند ، سپس روى مى آورد ( ظهور مینماید ) مانند شهاب نورانى ، زمین را پر از عدل و داد مى نماید همانگونه كه از ظلم و ستم پر شده است

سیرت و صورت و اندام آن حجت بزرگ خدا

جابر بن عبد الله انصارى از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل مى كند كه آن حضرت فرمود : مهدى ( علیه السلام ) از فرزندان من است نام او نام من و كنیه او كنیه من است ، شبیه ترین مردم از جهت خلق و خوى وشكل واندام به من است ، او داراى یك غیبت وسرگردانی است كه در آن فاصله ، ملتها گمراه میشوند ، سپس روى مى آورد ( ظهور مینماید ) مانند شهاب نورانى ، زمین را پر از عدل و داد مى نماید همانگونه كه از ظلم و ستم پر شده است .

 

مشخصات بینی مبارک حضرت بقیة الله (عج)

صاحب کتاب دلائل الإمامة در صفحه 251 همانگونه که در کتاب أبو یعلى با تفاوتی اندک آمده است؛ ابو سعید خدرى از پیامبر صلى الله علیه وآله نقل میكند كه فرمود : قیامت بپا نخواهد شد تا اینكه مردى از اهل بیت من كه داراى پیشانى روشن ونورانى و بینى كشیده است، حكومت و فرمانروایى نماید ، زمین را پر از عدل و داد نماید ، همانگونه كه پیش از آن از ستم پر شده بود ، و (گویا پیامبر گرامی فرموده اند: حكومت حضرت بقیة الله (علیه السلام)  در هفت سال  تحقق کامل می یابد) .

رسول اكرم ( ص ) فرمود : مهدى علیه السلام از من است ، ( حضرتش ) پیشانى روشن و نورانى وبینى كشیده اى دارد ، زمین را آكنده از عدل و داد مینماید ، همانگونه كه از ظلم و جور پر شده است

مشخصه پیشانی آن حضرت(عج)

در کتاب ملاحم ابن طاووس : صفحه 86 باب  197از قتاده ، از ابو نضره ، از ابوسعید خدرى ، روایت شده كه گفت : رسول اكرم ( ص ) فرمود : مهدى علیه السلام از من است ، ( حضرتش ) پیشانى روشن و نورانى وبینى كشیده اى دارد ، زمین را آكنده از عدل و داد مینماید ، همانگونه كه از ظلم و جور پر شده است ، و (گویا پیامبر گرامی فرموده اند: حكومت حضرت بقیة الله (علیه السلام)  در هفت سال  تحقق کامل می یابد).

 

مشخصات موجود در اندام مبارک حضرت بقیة الله(عج)

در کتاب الدر المنثور : جلد 6 صفحه  58  از ابن عیاش از كسى كه براى او نقل كرده ، از محمد بن جعفر ، از حضرت علی علیه السلام نقل شده است كه فرمود : این پسرم ( امام حسین علیه السلام ) سرور وسالار است همچنانكه رسول الله صلى الله علیه و آله او را سرور و آقا نامیده است وخداوند از نسل او مردى را برخواهد انگیخت كه نام او نام پیامبرتان بوده و خلقت و خلق وخوى او نیز شبیه آن حضرت میباشد كه در حال غفلت و بیخبرى مردم و در زمان از بین رفتن حق و حقیقت و بروز ظلم و ستم در جهان قیام خواهد فرمود .

امیرالمومنین علیه السلام ظهور حضرت را امری قطعی و غیر قابل تغییر بیان داشته فرمودند : تمام اهل آسمان از قیام آن حضرت شاد میگردند . پیشانى آن حضرت نمایان و باز و بینى او كشیده و شكم او برآمده و رانهایش كشیده و خالى بر ران راست داشته و میان دندانهایش فاصله میباشد و زمین را پس از آنكه ظلم و ستم فرا گرفته باشد ، از عدل و داد پر میسازد .

در آخر الزمان مردى جوان و خوش سیما با پیشانى روشن ونورانى و بینى كشیده از عترت من قیام مینماید ، زمین را پر از عدل و داد میكند همانگونه كه از ستم و جور پر شده است

خصوصیات موجود در صورت و  سیمای مبارک آن حضرت(عج)

عطا بن عجلان ، از ابو نضره ، از ابو سعید خدرى ، روایت كرده كه رسول خدا ( ص ) فرمود : در آخر الزمان مردى جوان و خوش سیما با پیشانى روشن ونورانى و بینى كشیده از عترت من قیام مینماید ، زمین را پر از عدل و داد میكند همانگونه كه از ستم و جور پر شده است ، و (گویا پیامبر گرامی فرموده اند: حكومت حضرت بقیة الله (علیه السلام)  در هفت سال  تحقق کامل می یابد).

ابو سعید از حضرت رسول صلى الله علیه وآله نقل میكند كه آن حضرت فرمود : مهدى(علیه السلام) از ما اهل بیت است داراى بینى بلند و كشیده و ( پیشانى ) روشن و نورانى است ، زمین را پر از عدل و داد مینماید همچنانكه از ظلم و ستم پر شده است و زندگى مینماید ، وسپس حضرت دست چپ خود و دو انگشت از دست راست ( سبابه وابهام ) را باز نمود و سه انگشت دیگر دست راست را بست . ( هفت انگشت را باز كرد شاید اشاره به  تحقق هفت ساله حكومت امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشریف باشد .

 

 

خصوصیات صورت، محاسن،دندانها و چشمان نازنین حضرت مهدی 

هیثم بن عبدالرحمان از كسى كه براى او نقل كرده ، از علی علیه السلام روایت نموده كه فرمود: محاسن او پر پشت و چشمانش سیاه و دندانهایش سفید و براق است و در صورتش خال درشت و نمایانى بوده و در كتف او علامت پیامبر صلى الله علیه و آله میباشد .

پرچم همراه امام مهدی میراث پیامبر (ص)

همراه با پرچم رسول خدا صلى الله علیه وآله كه از پارچه مخمل و چهار گوشى كه در آن سنگى قرار دارد قیام میكند ، آن پرچم از زمان رحلت رسول الله صلى الله علیه وآله باز نشده و تا قیام حضرت مهدى علیه السلام نیز باز نخواهد شد . خداوند آنحضرت را به سه هزار فرشته یارى كرده كه از پشت سر و روبرو ، مخالفین آن حضرت را میزنند.

سن آن حضرت در هنگام ظهور (در چهره)

و سن آن حضرت هنگام قیام بین سى تا چهل سال خواهد بود .

پیشانى بلند و چهره اى سفید و نورانى و چشمان درخشان و دستانى ستبر و زانوانى برجسته داشت ، وخالى بر گونه راست او ، و در سرش طره اى از گیسو وجود داشت

 

مشخصات چشمها و ابروان آن حضرت

سقر بن رستم از پدرش نقل میكند كه او گفته ولى آنرا به رسول الله ( ص ) نسبت نداده است : مهدى ( علیه السلام ) مردى است داراى ابروهاى بلند و باریك وچهره درخشان ، چشمهاى درشت ، از سمت حجاز می آید تا بر منبر دمشق بنشیند و او  (به شمایل) جوانى هیجده ساله است .

مشخصات مو ، رنگ رخسار،چشمان مبارک و کتف و شانه آن حضرت(عج)

عبد الله بن حماد انصارى ، از عبد الله بكیر ، از حمران بن اعین از امام باقر علیه السلام نقل كرده كه فرمود : اى حمران بپرس و پاسخ دریافت كن و دینارهایت را هم نگهدار و انفاق نكن . عرض كردم : از نسبت و قرابت تو با رسول الله صلى الله علیه وآله پرسیدم كه آیا تو صاحب الامر و حضرت قائم میباشى ؟ فرمود : خیر . عرض كردم : پدر و مادرم بفدایت پس او كیست ؟ فرمود : رنگ پوست او به سرخى میگراید و چشمانش به گودى نشسته و ابروهایش برجسته و كتف و شانه هایش پهن و عریض بوده و سر و موهایش خصوصیتى دارد ( مجعد است ) و در صورت آن حضرت اثر و نشانه اى است ، خداوند موسى را رحمت كند .

 

 

کودکی حضرت بقیة الله (عج)

یعقوب بن منقوش میگوید : از امام ابو محمد حسن بن علی ( ع ) پرسیدم صاحب الامر كیست ؟ حضرت فرمود : پرده را كنار بزن ، آنرا كنار زدم ، ناگهان كودكى بلند بالا و رشید كه حدود ده یا هشت سال داشت ، بیرون آمد ، پیشانى بلند و چهره اى سفید و نورانى و چشمان درخشان و دستانى ستبر و زانوانى برجسته داشت ، وخالى بر گونه راست او ، و در سرش طره اى از گیسو وجود داشت ، بر دامان ابو محمد ( ع ) نشست ، آنگاه حضرت به من فرمود : این [ كودك ] صاحب شماست و سپس زود برخاست و رفت و امام ( ع ) بدو فرمود : پسركم ، تا زمانى مشخص و معلوم ، داخل شو ، و آن كودك داخل خانه شد و من به او مینگریستم ، پس از آن امام به من فرمود : اى یعقوب ، به كسى كه در خانه است بنگر ، من وارد خانه شدم ولى كسى را ندیدم .

 

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 4 =