مدارک لازم جهت ثبت نام جشن ازدواج آسان هیئت خادم الرضا علیه السلام

 

تذکرات:

• این فرم مخصوص کسانی است که از تاریخ 1398/2/1 تا تاریخ 1400/1/10 عقد نموده باشند و هنوز مراسم عروسی برگزار ننموده اند.
• یکی از زوجین عضو هیئت خادم الرضا علیه السلام باشد.
• تاریخ برگزاری جشن از طریق پیامک به اطلاع زوجین خواهد رسید.

مشخصات زوج :
آدرس
مشخصات زوجه :
آدرس