دستور العمل برگزاری اردو برای هیئات و سازمان های مردم نهاد

1-ابتدا محل مناسبی جهت اسکان خواهران و برادران در نظر گرفته شود.

2-حتما گروهی از محل اسکان بازدید و هماهنگی تهیه پذیرایی بصورت قرار داد با آشپزخانه و یا پخت و پز همانجا انجام پذیرد.

3-در صورت اردوهای بالای 150 نفر حتما یک گروه پزشکی و یا امداد همراه باشند.

4-برای هر اتوبوس یک مسئول انتخاب شود.

5-ترجیحا هر مسئول یک معاون انتخاب نماید

6-براي هر شخص در هر اتوبوس كارت شناسایی ويژه اردو صادر شود.

7- در هركارت ، مبدا ، مقصد ، تلفن راهنما ، شماره صندلي ، شماره اتوبوس ، نام ونام خانوادگي شخص و نام و نام خانوادگی و تلفن همراه مسئول اتوبوس و آدرس و کروکی محل اسکان مشخص شود.

8-زمان و مكان توقف ها مشخص و در برگه ای به مسئول اتوبوس و راننده تحویل شود.

9- در صورت داشتن غذا براي مسير اول راه تفكيك ، تقسيم و تحويل مسئول اتوبوس شود.

10- دستور كار مبدا، مقصد ، مسيرها ، مكان هاي توقف ، تلفن راهنما و… به راننده ها تحويل و تفهیم شود.11- پرچم شماره هر ماشین براي جلوي اتوبوس ها تهيه شود و توسط مسئول نصب شود

12- در صورت لزوم مي توان از ماشين اسكورت نيز استفاده كرد.

13-براي هر اتوبوس، 5 الي 8 نفر جهت تعويض جا و جابجايي در نظر گرفته شود.

14-کپی اسامی و تلفن مسافرین هر اتوبوس جهت حضور و غياب دائم تحويل مسئول اتوبوس شود.

15- فرم تعهد هماهنگی با مسئول اتوبوس و اردو توسط مسافرین امضاء و اثر انگشت زده شود

16- کلیه افراد بيمه شوند.17-استفاده از بلند گو دستي و بي سيم لازم است.

18-هر 5 اتوبوس توسط یک ماشین اسکورت و با یک مسئول هماهنگی در ارتباط باشند.

19-در صورت صلاحدید می توان در ابتدا سفر ذبح گوسفند داشته باشید.

20-محل اسکان خواهران و برادران حتما جدا باشد.

 

تذكرات مسئول هر اتوبوس

1-ورود هر شخص به اتوبوس فقط با كارت ورود باشد

2-هدايت اتوبوس طبق مسير تعيين شده و با هماهنگي با مسئول اردو و یا مسئول هماهنگي باشد

3-راه اندازي سريع اتوبوس و حضور غياب فوري مسافرین قبل ازحرکت پس از هر توقف.

4-ارتباط مستمر با مسئول اردو و یا مسئول هماهنگی.

5- نظارت و دقت کامل بر مسافرین در هنگام بازديد از اماكن ديدني مسیر و محل اسکان .

6-حركت به سمت مسير بعدي

7-تاكيد بر سوار شدن سريع افراد و كنترل مجدد و تاكيد بر ساعت برگشت .

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + هجده =